Політика конфіденційності

Всі відомості та інформація, які користувачі знайдуть на цьому ресурсі, пропонуються у вільному доступі для ознайомлення з усіма відвідувачами порталу. Адміністрація створює умови, які дозволяють надавати виключно важливі та правдиві відомості, які допомагають отримати відповіді на всі можливі запитання відвідувачів. Однак помилки не виключені, тому прохання ставитись до пропонованої інформації з усією увагою та розумінням.

У разі, якщо подана на сайті інформація завдасть непрямої, прямої або будь-якої іншої шкоди або іншої шкоди користувачам, Адміністрація жодним чином не несе за це відповідальності. Це положення стосується будь-яких інших ресурсів, на які ведуть посилання з цього порталу. Адміністрація також не несе відповідальності за будь-які прояви залежності від ігор, звільнення з роботи або відрахування з навчальних закладів, а також зниження активності при виконанні основних обов'язків працюючими користувачами. У випадку, якщо пристрої користувачів необхідні для відвідування сайту та використання послуг, що надаються на ньому, Адміністрація не несе відповідальності за втрату даних або неможливість використання пристроїв для інших цілей, а також за їх зараження вірусами або іншими шкідливими програмами.

Використання послуг сайту Користувачем є підтвердженням його згоди з цими правилами та положеннями. Крім того, він бере на себе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, які можуть виникнути через перебування на сайті. Всі відомості, які тут представлені, доступні без будь-яких гарантій. Відвідуючи ресурс, Користувач робить це виключно за власним бажанням та під свою відповідальність. Вся подана нижче інформація пропонується в рамках «Політики конфіденційності». Вона діє щодо будь-яких відомостей, отриманих Адміністрацією від відвідувача, який користується будь-якими послугами сайту.

1. Терміни та поняття

1.1. У цій Політиці конфіденційності можуть використовуватися такі поняття та терміни:
1.1.1. "Оператор персональних даних" (закон N 152-ФЗ "Про персональну інформацію") - юридична/фізична особа, державна організація або муніципальний орган, які уповноважені здійснювати обробку особистих даних. Далі, у поданій нижче Політиці конфіденційності цей ресурс може іменуватися як «Оператор»
1.1.2. «Адміністрація» - співробітники та фахівці, які керують ресурсом від імені Оператора.
1.1.3. «Персональна інформація/дані» — будь-які відомості, отримані від фізичної особи, яка користується інформацією та послугами сайту. Вони можуть ставитись до зазначеного суб'єкта прямо чи опосередковано.
1.1.4. "Обробка персональної інформації або даних" - всі можливі дії, які здійснюються Адміністрацією з використанням автоматичних або інших засобів для запису, зберігання, сортування, систематизації, виправлення, накопичення, видалення, часткового знищення та ін. особистих відомостей Користувачів ресурсу.
1.1.5. «Конфіденційність особистої інформації чи даних» — вимога, яку виконує Оператором чи особами їм уповноваженими неухильно. Це поняття включає неможливість розповсюдження або передачу особистих відомостей Користувача третім особам без його згоди. За винятком ситуацій, передбачених чинним законодавством.
1.1.6. «Користувач ресурсу» – будь-який відвідувач, який має доступ у порталі та заходить на нього за допомогою інтернету за допомогою будь-яких засобів (ПК, мобільні пристрої та ін.).
1.1.7. “Cookies” – файли, які зберігаються на пристрої Користувача. Куки надсилаються з веб-серверів. При відкритті Користувачем будь-якої сторінки сайту cookies відправляються назад на веб-сервер у вигляді HTTP-запиту.
1.1.8. IP-адреса — адреса, створена з використанням спеціального протоколу Internet Protocol.

2. Загальна інформація

2.1. Якщо Користувач відвідує цей сайт та використовує всі доступні на ньому послуги, це означає, що він повністю погоджується з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки та зберігання особистих даних.
2.2. Якщо Користувач із чимось не згоден, він повинен негайно залишити ресурс і не використовувати його можливості та послуги у жодному вигляді.
2.3. Оператор в особі Адміністрації не несе відповідальності за сторонні ресурси, на які Користувач може потрапити з використанням посилань, розміщених на цьому сайті. Ця Політика конфіденційності застосовується виключно до цього порталу.
2.4. Усі надані Користувачам відомості особистого характеру Адміністрацією не перевіряються та не уточнюються.

3. Концепція Політики конфіденційності

3.1. У цій Політиці конфіденційності встановлено зобов'язання Оператора та Адміністрації в його особі стосовно відомостей, наданих Користувачем. Адміністрація гарантує нерозголошення та забезпечення захисту особистої інформації відвідувачів сайту під час його використання.
3.2. Для надання особистої інформації та відомостей Користувач зобов'язаний заповнити відповідну форму зворотного зв'язку та заявку на отримання послуг, що надаються на сайті. Інформація повинна включати наступне:

 • ПІБ Користувача;
 • e-mail Користувача;
 • телефонний номер, включаючи робочий;
 • посаду та місце роботи;
 • відомості про інших працівників організації, де працює Користувач (відповідно до попередніх пунктів цієї Політики конфіденційності).

3.3. Оператор від імені Адміністрації захищає всю передану Користувачем інформацію, зокрема:

 • адреса IP;
 • cookies;
 • точний час доступу;
 • відомості про браузер, а також інший додаток, за допомогою якого здійснюється доступ до цього сайту;
 • адресу сторінок, які відвідував Користувач.

3.3.1. У випадку, якщо Користувач відключить використання cookies, доступ до сайту або його окремих сторінок може виявитися недоступним.
3.4. Вся інформація, про яку не було згадано вище (наприклад, ОС або браузер Користувача), зберігається надійно і не підлягає поширенню. Винятком є ​​випадки, зазначені у пунктах 5.2. та 5.3 цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору та зберігання персональних відомостей Користувача

4.1. Особисті відомості Користувачів можуть використовуватись для досягнення таких цілей:

 • автентифікації відвідувача, який пройшов реєстрацію;
 • надання доступу до можливостей та ресурсів порталу;
 • встановлення зв'язку з Користувачем, у тому числі, надсилання йому запитів та повідомлень, а також для надання послуг та отримання від нього можливих заявок, питань тощо;
 • забезпечення безпеки та запобігання шахрайським діям, а також визначення місця знаходження Користувача;
 • підтвердження точних відомостей про Користувача, які їм же надані;
 • відкриття облікового запису та створення облікового запису в тому випадку, якщо від Користувача є дозвіл на подібні дії
 • повідомлення про новини, нові публікації тощо, що з'явилися на сайті;
 • надання всебічної допомоги та підтримки технічного характеру у разі виникнення проблем під час перебування на порталі;
 • доставки своєчасних нововведень та інформації Користувачеві від імені Оператора;
 • провадження діяльності, пов'язаної з рекламними цілями (тільки за згодою Користувача).

5. Методи та терміни обробки особистих відомостей та інформації

5.1. Під час обробки особистих відомостей відсутні терміни обмеження. Дані дії здійснюються виключно законними способами, включаючи автоматизовані засоби, різні інформаційні системи та ін. У тому числі і без використання спеціальних засобів.
5.2. Для виконання заявки або замовлення Користувача Адміністрація має право передавати персональну інформацію стороннім особам, які здійснюють кур'єрську або поштову доставку. Це робиться винятково для надання якісного комплексу послуг.
5.3. Якщо вимогами законів України передбачено надання персональної інформації законним представникам влади, Адміністрація має право передавати їм конфіденційну інформацію Користувача.
5.4. Якщо в результаті форс-мажору відбудеться втрата та втрата частини особистих даних Користувача, він буде повідомлено про це негайно.
5.5. Оператором в особі Адміністрації застосовуються всі можливі технічні та організаційні засоби для зберігання та захисту особистої інформації Користувача від можливого блокування чи копіювання відомостей, знищення чи розповсюдження, а також інших несанкціонованих дій сторонніх осіб.
5.6. Користувач та Адміністрація однаково роблять все можливе для запобігання наслідкам або можливим збиткам, спричиненим втратою персональної інформації або її випадковим розголошенням.

6. Зобов'язання Користувача та Оператора

6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. На першу вимогу надавати інформацію, необхідну для повноцінного використання послуг.
6.1.2. У разі зміни особистих даних негайно повідомити про це Адміністрацію та уточнити нові відомості.
6.2. Адміністрація зобов'язана:
6.2.1. Використовувати персональні відомості Користувача лише для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечувати таємницю збереженої персональної інформації та не розголошувати будь-які відомості без заздалегідь отриманої письмової угоди від Користувача. Не здійснювати публікацію, передачу, продаж та ін. наданої інформації стороннім особам (винятки зазначені у пунктах 5.2. та 5.3).
6.2.3. Приймати всі можливі способи, що дозволяють захистити особисті дані Користувача, які є традиційними при здійсненні захисту таких відомостей у наявному на даний момент офіційному діловому обороті.
6.2.4. У разі звернення Користувача або його законного представника, а також уповноважених законодавством осіб із вимогою заблокувати особисту інформацію, негайно здійснити відповідні дії. Також блокування може бути здійснене під час перевірки та виявлення недостовірності відомостей, а також у разі неправомірних дій Користувача.

7. Відповідальність сторін

7.1. Якщо Користувач зазнає збитків через невиконання Адміністрацією своїх зобов'язань щодо використання та зберігання персональної інформації, вона несе за це повну відповідальність. Цей пункт Політики конфіденційності діє відповідно до законів РФ. Винятками є пункти 5.2., 5.3. та 7.2.
7.2. Адміністрація не несе відповідальності за втрату, розголошення або частковий витік особистої інформації, якщо вона:

 • була публічна досі втрати чи розголошення;
 • стала надбанням третіх осіб до того, як опинилася у розпорядженні Адміністрації;
 • виявилася розголошена за згодою або повідомленням Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. Перед тим, як слідувати звернення до суду з будь-яких спорів, що виникли між Адміністрацією та Користувачем, необхідно обов'язкове пред'явлення письмової пропозиції з можливими діями сторін щодо врегулювання спорів.
8.2. Після пред'явлення претензії сторона, що її отримала, повинна повідомити про це протилежну сторону протягом 30 діб, що претензія вивчена та запропонувати до ознайомлення результати розгляду.
8.3. Якщо досягти угоди не вдалося, суперечка має бути розглянута до суду. Позов має бути складено відповідно до законів Російської Федерації.
8.4. Будь-які відносини між Адміністрацією та Користувачем регулюються чинними законами Російської Федерації.

9. Умови додаткового характеру

9.1. Внесення змін до цієї Політики конфіденційності здійснюється Адміністрацією без згоди, але з повідомленням Користувачів.
9.2. Оновлена ​​редакція Політики конфіденційності починає діяти з моменту її розміщення на ресурсі, якщо інші положення не передбачені змінами.
9.3. У разі виникнення у Користувача питань чи пропозицій щодо цієї Політики конфіденційності, вони можуть бути направлені Адміністрації за вказаними на сайті реквізитами.
9.4. Ця Політика конфіденційності розміщується на відповідній сторінці порталу.